Zadaci – gustina

0
702
  1. Pretvoriti: 1. Rješenje:

2. Jedan ‘paket’ ima masu 100kg, ali bez obzira na to kaže da njegova masa nije velika u odnosu na njegovu zapreminu njegove ivice su a= 8m;  b=3m; c=5m. Neki tvrde da je lakši od vazduha.

Gustina vazduha je:

2. Rješenje:

Zapremina paketa je:

 

masa paketa iznosi 100kg, pa je njegova gustina 

Dakle ‘paket’ je bio u pravu njegova gustina je manja od gustine zraka: 

LEAVE A REPLY