17 C
Sarajevo
Srijeda, Maj 23, 2018
TIJELA OKO NAS I MJERENJA

TIJELA OKO NAS I MJERENJA

Jasno je da nije dovoljno koristiti samo jednu mjernu jedinicu za određenu fizičku veličinu. Često se pored osnovnih jedinica uvode veće i manje mjerne jedinice. Za označavanje tih jedinica služimo se prefiksima koji izražavaju koliko puta je neka jedinica veća...
Ako svakoj veličini izaberemo po jednu mjernu jedinicu dobićemo sistem mjernih jedinica. Danas imamo jedinstven Međunarodni sistem gdje je za svaku veličinu tačno definisana određena mjerna jedinica. Ovaj sistem zove se sistem international ili skraćeno SI. Međunarodni sistem mjera tačno je propisao kako...
Fizičke veličine U svakodnevnom životu postoji stalna potreba za mjerenjem. Mjerimo vrijeme trajanja časa, vrijeme polaska u školu, svoju visinu, masu, temperaturu kad smo bolesni i sl. Veličine koje karakterišu svojstva fizičkih tijela i fizičke pojave nazivamo fizičkim veličinama. Da bi mogli ispitivati bilo...