20 C
Sarajevo
Utorak, Maj 22, 2018
– Prilikom mjerenja neke fizikalne veličine neizostavno se javljaju različite vrste grešaka, uzrokovane nesavršenošću mjernog pribora ili onog koji mjeri. – Mjereći istu fizikalnu veličinu jednakim načinom više puta, desit će se da se dobiveni rezultati međusobno ipak razlikuju. – Uopšteno...
Primjer: jedan kilometar je hiljadu (1000) puta veći od jednog metra, dok je jedan kilogram hiljadu (1000) puta veći od grama. Metar je 10 puta veći od decimetra, 100 puta od centimetra, a 1000 puta veći od milimetra. Kad pretvaramo metre...

Prefiksi

Jasno je da nije dovoljno koristiti samo jednu mjernu jedinicu za određenu fizičku veličinu. Često se pored osnovnih jedinica uvode veće i manje mjerne jedinice. Za označavanje tih jedinica služimo se prefiksima koji izražavaju koliko puta je neka jedinica veća...
Ako svakoj veličini izaberemo po jednu mjernu jedinicu dobićemo sistem mjernih jedinica. Danas imamo jedinstven Međunarodni sistem gdje je za svaku veličinu tačno definisana određena mjerna jedinica. Ovaj sistem zove se sistem international ili skraćeno SI. Međunarodni sistem mjera tačno je propisao kako...
Fizičke veličine U svakodnevnom životu postoji stalna potreba za mjerenjem. Mjerimo vrijeme trajanja časa, vrijeme polaska u školu, svoju visinu, masu, temperaturu kad smo bolesni i sl. Veličine koje karakterišu svojstva fizičkih tijela i fizičke pojave nazivamo fizičkim veličinama. Da bi mogli ispitivati bilo...
Fizika je jedna od osnovnih prirodnih nauka. Ona je naša svakodnevica: nismo ni svjesni koliko često primjenjujemo zakone fizike i u koliko velikoj mjeri ona odre|uje naše živote. Postavimo pitanja poput ovih: - Kako nastaje munja? - Zašto Mjesec svijetli noću? - Zbog...
Prirodu, dakle, čine raznovrsna tijela, koja mi zovemo fizička tijela. Sva tijela koja nas okružuju sastoje se od supstance. Postoje fizička tijela koja su načinjena od jedne, a neka od više vrsta supstanci. Recimo, gvozdena kugla je sačinjena od jedne,...
Prirodu je čovjek pručavao od davnina. Do nekih važnih otkrića u fizici došlo se teoretskim putem. S druge strane, neka otkrića su proizišla iz eksperimenta. Do nekih otkrića se došlo slučajno, običnim posmatranjem. Ona su kasnije morala biti teoretski objašnjena. Ovo nam...
Fizika proučava prirodu, fizičke pojave, strukturu i svojstva materije. Fizika je temeljna prirodna nauka. Temeljna, znači osnovna, druge se nauke temelje na njoj. Prirodna, znači da istražuje prirodu. Sama riječ fizika potiče od grčke riječi fizis (fizis) što znači priroda....